Hvad træner vi egentlig i mindfulness?

mindfulness

I mindfulness slipper vi stress, øger ro og mindsker tankemylderet ved at praktisere syv grundlæggende – og helt centrale – indstillinger i mindfulness, som vi træner igen og igen, bl.a. mens vi mediterer.

1) Vi er ikke dømmende

I hverdagen har vi det med hele tiden at kategorisere vores oplevelser som gode, dårlige, spændende eller kedelige. Vi ‘synes godt om’ eller ‘synes ikke godt om’, det vi oplever. Det kan let gøre os ret så kritiske. Både med hinanden – men også med os selv.

Når vi træner mindfulness, øver vi os i at være observerende og neutrale. Vi er opmærksomme på det, der sker lige nu og her. Vi dømmer hverken os selv, vores tanker eller følelser. Vi observerer dem bare, når de opstår.

Skulle det ske, at vi opdager, at vi begynder at vurdere en oplevelse – at vi f.eks. mærker, at det klør på næsen og tager os selv i at synes, det er irriterend – så lader vi også bare følelsen af irritation være en oplevelse. Vi dømmer således ikke os selv for, at der opstår en følelse i os.

2) Vi er tålmodige

Tålmodighed er en dyd i mindfulness. Vi har rigeligt travlt i vores hverdag, hvor vi gerne både skal holde os unge og smukke, pleje karrieren, kærligheden, og selvfølgelig være online på de sociale medier, ligesom vi gerne skal nå at følge med i alt, hvad der sker i tv-serier og ude i verden.

Men der behøver ikke at ske noget hele tiden. Alle øjeblikke behøver ikke at blive fyldt med handlinger og tanker.

Ved at træne vores tålmodighed træner vores sind til at være mindre anspændt, angstfuld og stresset. Derfor behøver du heller ikke at stresse, hvis du ikke synes, der sker noget, når du mediterer eller er mindful. Det er tværtimod en stor del af øvelsen.Særligt i begyndelsen vil du sikkert mærke en masse uro, når du “bare skal sidde stille” i flere minutter og observere. Men efterhånden som du får mere øvelse, vil du mere og mere kunne mærke den ro, det giver.

3) Vi er tillidsfulde

Vi lever i en verden, hvor både venner og familie og ikke mindst medierne er fyldt med gode råd til, hvordan vi bør leve vores liv og tænke og agere. I mindfulness og i meditationen øver vi os derimod i kun at lytte til det, vi selv oplever og at have tillid til alle vores egne oplevelser.

Mærker du f.eks. smerte i dit ben, så hav tillid til, at det er det, du føler i stedet for f.eks. at tænke, at du da ingen grund har til at føle smerte lige nu.

Ved at vi anerkender al det, vi oplever i meditationen uden at dømme os selv og vores oplevelser, øger vi langsomt og gradvist tilliden til os selv, og de fornemmelser, vi får. Det er også med til at øge opmærksomheden på vores mavefornemmelse. Altså at vi kan fornemme noget mere intuitivt, fordi vi tillader at lytte til det, vi mærker.

4) Vi er ikke-stræbende

Fra vi står op til vi går i seng er der næsten altid noget, vi skal. Sådan er det ikke i vores meditation.Meditationen er at ikke-gøre. Vi skal bare være og observere. Derfor er det også vigtigt ikke at vi ikke har et mål, mens vi mediterer, såsom at nu SKAL vi også være mindre stresset eller vi SKAL have tømt hovedet for tanker.

Selvfølgelig er det helt ok, at vi ønsker positive effekter af at meditere. Og det skal vi nok også få. Men når vi mediterer, er der ikke et mål, vi jagter. For så snart vi jagter noget i meditationen, så bliver vi også hurtigt dømmende.

Bliver vi f.eks. grebet af en tankerække, kan vi let komme til at slå os selv i hovedet med, at vi nu igen mistede fokus og koncentration, når målet nu var bare at være og observere. Men det er en del af processen at blive grebet af tanker og så skulle finde tilbage til igen bare at observere.Så i stedet for at slå dig selv i hovedet så øv dig på at acceptere hvad end der er nu og her – helt uden at stræbe. Så skal du nok – nærmest helt af dig selv – nå dit mål med meditationen.

5) Vi er accepterende

I hverdagen kan vi bruge meget energi på at kæmpe imod tingenes tilstand. Vi kan prøve at fornægte eller fortrænge, at vi er sure, kede af det eller har smerter. Vi prøver måske at tvinge situationer eller vores tanker til at være sådan, som vi ønske, de skulle være. Det kan kræve rigtig meget energi.Alt det giver vi slip på i meditationen.

Gennem meditation træner vi vores accept ved at tage hvert øjeblik, som det kommer. Vi accepterer alle de indtryk og tanker, vi får, som de er, i stedet for, hvordan de burde være. Vi slår sikkert os selv rigeligt i hovedet til dagligt. Så betragt din meditation som dit frirum.

Dit første skridt er at acceptere, hvordan tingene er her og nu. På den måde træner vi også vores evne til at overskue alle de ting, der foregår i os og omkring os, når vi ikke mediterer.

6) Vi er nybegyndere (beginners mind)

Hvert øjeblik er nyt. Det kan godt være, at vi igennem vores liv har haft millioner af tanker og følelser og kropsfornemmelser. Men den tanke, vi har lige nu, og den følelse, vi sidder med lige nu, den opstår nu og her, og er der kun i et øjeblik, før den er væk igen…og noget nyt opstår i os.

I mindfulness træner vi vores opmærksomhed på at observere det, der opstår nu og her og ved at betragte det som noget nyt. ‘Beginners mind’, kalder man det i mindfulness.

Tit betragter vi og bedømmer vi nemlig ting ud fra gammel viden, og det forhindrer os ofte i at se tingene for det, de er. I stedet oplever vi verden gennem et filter af, hvad vi allerede har haft af oplevelser. Som vi talte om i forhold til at være i being-mode kan det være enormt svært at fokusere på det, vi oplever her og nu, når vi hele tiden sætter det i relation til, hvad vi forventer og tidligere har erfaret.

Der er ikke noget galt i, at vi har en forventning til, hvordan f.eks. vores venner opfører sig og er. Men i meditationen træner vi vores nysgerrighed i, at øjeblikket måske kan byde på noget andet, end det vi tror og forestiller os. Derfor går vi til hver meditation som om, at vi ikke har mediteret før.

Hver meditation er ny – ligesom hvert øjeblik er det – og hver meditation byder på nye oplevelser, som vi tålmodigt, åbent, nysgerrigt og ikke-dømmende studerer.

7) Vi giver slip

At kunne give slip er helt afgørende i meditationen.

Vores sind vil meget gerne holde fast på tanker og følelser. Er de rare, forsøger vi at lade dem vare længere. Og er de ubehagelige, kan vi begynde at dreje og vende dem for at finde ud af, hvad der gik galt i et forsøg på at ændre på noget eller beskytte os imod, at noget gentager sig. Det kan også være, at vi skubber noget væk, fordi det virker svært eller farligt.

Men i mindfulness accepterer vi, at det er der. Vi anerkender det ligefrem. Og så giver vi slip. Og venter opmærksomt og nysgerrigt på det næste, der dukker op.

Alle syv grundelementer hænger sammen

Hver gang vi går til en meditation, gør vi det ikke-dømmende uden forventninger til, hvordan meditationen bør være.

Vi træner vores tålmodighed, selv når vi kommer på al det andet, vi kunne lave end at sidde stille og bare observere.

Hver meditation, hvert øjeblik og hver observation er ny, og derfor betragter vi alt som en nybegynder – hele tiden.

Vi er tillidsfulde overfor os selv og alt det, vi oplever i meditationen, og vi stræber ikke efter et bestemt mål eller en bestemt tilstand. Vi ER bare.

Vi accepterer derfor også alt det, vi oplever i meditationen – tanker og følelser og fornemmelser.

Og når vi ikke-dømmende, tålmodigt, tillidsfuldt, ikke-stræbende, accepterende og med en nybegynders tilgang  har observeret noget nyt – ja, så giver vi slip.

Denne gennemgang er en lille del af session 1 på mindfulnesskurset “Fundamentet”, som hjælper dig med at slippe stress og tanker og at finde ro. Du får adgang til hele kurset og meget mere som medlem af mindnow. Læs mere og tilmeld dig her: https://mindnow.org.